Co považujete za největší úspěch pro město v uplynulém roce?
Dokončili jsme největší projekt za posledních jedenáct let. Jednalo se o rekonstrukci místních komunikací v centrální části města. Celková investice byla osmnáct a půl milionu. S financováním nám pomohla dotace z ROPu, která byla sedmnáct milionů korun.

Jaké další akce se vám v roce 2009 podařilo uskutečnit?
S přispěním operačního programu Ministerstva životního prostředí jsme zateplili mateřskou školu. Vyměnili jsme okna a zdroj vytápění. Namísto původního uhlí teď školku vytápíme zemním plynem. Je to daleko komfortnější způsob topení a především přínos pro naše životní prostředí.
Také se nám podařilo opravit kapličku na okraji města směrem na Kokašice. Střechu kaple jsme opravili už v roce 2008 a v minulém roce došlo i na opravu fasády a interiéru. Osadili jsme nové okno a mříže. Investice činila čtvrt milionu, ale dostali jsme dotaci od Plzeňského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj, která byla sto osmdesát tisíc.

Vypadá to, že jste v minulém roce nezaháleli, máte nějaké plány pro rok 2010?
Investice z minulého roku nás finančně vyčerpaly. Díky hospodářské krizi nám také o jeden milion korun klesly rozpočtované daňové příjmy pro tento rok. Jsou to peníze, které nám rozhodně budou chybět, ale úplně nečinní zůstat nechceme. Plánujeme rekonstruovat cyklotrasu Horní Polžice. Oprava má stát více než dva miliony korun, ale z devadesáti procent nám na ni přispěje dotace.