„Hlavní myšlenkou projektu je doposud veřejností opomíjené plánování rozvoje regionu především v oblastech školství, nevyužitých budov a ploch, maloobchodu, sociálních a lékařských služeb," shodli se koordinátoři projektu. Ten byl ve Slavicích podrobněji představen lidem, kteří se budou do práce angažovat a budou chtít ve své obci něco změnit.

„Je nutné začít přemýšlet o problémech, které jsou v dané obci a snažit se vlastními silami a s pomocí externích poradců najít řešení. Nastínit, kam budeme schopni práci dotáhnout. A výsledkem bude studie, nástin, jak je možné danou situaci řešit," vysvětlil účastníkům pátečního setkání předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko a starosta města Bezdružice Jan Soulek.

Na schůzku přijel z Německa také starosta obce Pullenreuth, Jürgen Pirner. Ten s pomocí překladatelky a zároveň koordinátorky přeshraniční spolupráce Lucie Mantelové představil projekt ze strany německých kolegů, kteří se také snaží o vytvoření určitého řešení ve vybraných oblastech. Podle jeho slov je důležité diskutovat o daných tématech. Ocenil odvahu všech přítomných a doplnil, že je důležité tento projekt chápat jako možnost vyslovit, o čem je důležité mluvit a jakým směrem by se měla řešení ubírat.

Účastníci schůzky se dozvěděli výsledky statistických šetření prováděných v rámci kraje, vyslovovali své návrhy pro obecné zlepšení situací v regionu (především co je k regionu váže apod.) a diskutovali se zástupci projektu. Ti také informovali o uskutečnění jednodenní exkurze za příklady dobré praxe v tomto regionu, ale i v Bavorsku nebo v Rakousku.

Další setkání, při kterém se již představí pracovní skupiny s jejich vybranými tématy, proběhne přibližně za měsíc.

Iveta Luňáková