„Jednalo se o jakýsi evidenční list, na němž byla informace o výši nájemného a poplatků za služby,“ uvedla jedna z nájemnic. „Dole pak byli vyjmenováni všichni, kdo v bytě bydlí a u toho jejich rodné číslo. Kdyby byl ten nikým nepodepsaný papír alespoň v obálce. Takhle snadno mohl zapadnout mezi letáky a lidé ho mohli vyhodit. Vůbec se mi nelíbí, jak Správa majetku a údržby Tachov s našimi údaji zachází,“ uvedla žena, jejíž jméno jsme slíbili zachovat v anonymitě.

„Papír z tiskárny, kterým jsme upozorňovali nájemníky na změny v poplatcích, roznášeli naši pracovníci,“ uvedl jednatel SMÚT Tachov Jiří Sedláček. „Poštovní schránky by měly být uzavřené, bereme je jako osobní záležitost, nikdo cizí by se do nich neměl dostat. Chápu, že rodné číslo je citlivý údaj, ale je k dispozici leckde jinde na internetu, třeba v obchodních rejstřících, dozorčích radách. Taky se mi to nelíbí. Nicméně mohu nájemníkům slíbit, že tuto záležitost zvážíme a od příště už to budeme dělat jinak,“ řekl jednatel.

Na názor jsme se zeptali také právníka. Ani on si nepřál uvést svoje jméno. „Společnost se nedopustila ničeho protiprávního. Její chování lze posuzovat pouze jako neslušné, když do schránek, které jsou dnes plné letáků, hodí volný papír bez obálky. To by byla vhodné i z jiného důvodu – nájemník totiž může popřít, že informaci o změně poplatků dostal a může trvat na tom, že bude platit původní ceny.“

Jiný právník uvedl, že rodné číslo má mít nejvyšší možnou ochranu. Mělo by se s ním zacházet opatrně a na volný list vhozený do schránky mezi letáky rozhodně nepatří.