„Jedním z mnoha problémů, které musíme řešit je parkování. Jedná se o ulici Na Sídlišti, kde stojí šest bytových domů, v nichž je přes sto dvacet bytů,” uvedl starosta Bezdružic Jan Soulek.

„Tyto domy se stavěly někdy v sedmdesátých, osmdesátých letech. V té době nikdo neřešil parkování, a to se dnes ukazuje jako problém, který jsme se rozhodli řešit,” řekl starosta.

Město proto oslovilo architekta. Ten zpracoval návrh možného řešení.

„Tento návrh chceme představit veřejnosti, proto jsme svolali jeho veřejné projednání,” informoval Soulek. Návrh je v současnosti vyvěšen na nástěnkách ve všech domech v již zmíněné ulici Na Sídlišti, v obchodě Miloslavy Gengelové, ve vývěsní skříni v ulici Na Sídlišti , na úřední desce Městského úřadu Bezdružice a také na internetových stránkách města www.bezdruzice.cz.

„Jedná se pouze o návrh. Chceme, aby se veřejnost k němu vyjádřila. Na základě připomínek lidí a následného odsouhlasení městským zastupitelstvem necháme zpracovat studii. Pokud bude i tato odsouhlasena zastupitelstvem, stane se podkladem pro zpracování projektové dokumentace k řešení parkovacích míst v uvedené bezdružické lokalitě,” řekl starosta Soulek.

Na veřejné projednávání naváže schůze městského zastupitelstva, která se uskuteční od 17 hodin v klubovně bezdružického kulturního domu.