V době likvidace měly Dolany 27 popisných čísel.

Mnozí lidé prožili v Dolanech mládí. Na to své zavzpomíná v dnešním díle seriálu věnovaného řece Mži Vladimír Lihun z Pňovan – dříve z Rájova, pod který Dolany spadaly.

Rok 1948 a dále

„Z Rájova jsem chodil do Dolan velmi často, byla tam skvělá parta přátel. Mnozí lidé by si z toho mohli vzít příklad. Hráli jsme třeba volejbal. Na síť a míč jsme si vydělali sběrem železa a brigádou pro dolanský statek. Chodili jsme na pole stavět panáky z požnutého obilí.

Hřiště jsme vybudovali sami. Mrzí mě, že hlavní tahoun party a našeho dění Miroslav Kasal již není mezi námi. Byl o tři roky starší než já a po mně byli další mladší kamarádi. Mezi sebou jsme Míru vedli v duchu jako tátu.

Výlety do okolí

Na kótě na kopci Čelín jsme zakopali plechovku s našimi jmény na papíru, ten jsme ještě zabalili do alobalu. Myslím, že z toho nic nezbylo, psal se rok 1950.

Jezdili jsme i do divadla. Na lístky jsme si jak jinak vydělali sami.

V zimě jsme často bruslili na řece a hráli hokej. Proti proudu jsme se na bruslích vydali dokonce až ke stříbrské vodní elektrárně.

Dolanský ostrov

Od Dolan oddělovala mlýnská strouha „ostrov", kde jsme pořádali různá sportovní klání. Měli jsme zde i doskočiště a dokonce tyče pro skok vysoký. Ostrov byl naším velmi oblíbeným místem. Vedl sem dřevěný most, stála zde socha svatého Jana Nepomuckého. Před zatopením ji převezli do Hracholusek, kde stojí vedle kapličky.

Ještě jedna lávka vedla na druhou stranu řeky, po které se chodilo do Luhova a nebo Luhovští na pňovanskou zastávku na vlak. V té době autobusové spojení nebylo. Lávka se musela vždy, když ji strhly ledy, znovu stavět. Tento proces byl poměrně častým jevem, tak v průměru každé dva roky. S tím si však Dolanští poradili pod vedením tesaře pana Kydlíčka s bravurou.

Rok 1960. Vesnice se začíná bourat

Zkázu obce zahájily bourací práce domů. Všichni, ač mnohdy se slzami v očích, přiložili ruku k dílu. Z vybouraného materiálu se mnohdy stavěly chaty a domy v okolních vesnicích. Dům, ve kterém byl místní národní výbor a klubovna modelářů, stojí jako přesná kopie v Rájově. Bydlí v něm potomci pana Jana Petra. Za pomoci pana Panýrka a pana Hájka z Pňovan jej postavili. Krov sestavil již zmiňovaný pan Kydlíček. Použité trámy jsou původní , jen byly očíslovány a poskládány přesně tak, jako na domě v Dolanech. Jedná se tedy o unikátně zrestaurovaný dolanský objekt, jakousi památku na krásu zničené vesnice.

Modelařina v Dolanech

Právě zde začínal s modelováním jako mladý chlapec i mistr republiky ve volném létání v kategorii F1 pro rok 2012. Modelařina měla v Dolanech velmi silné zázemí.

Všetečnost mě stála málem život

Píše se rok 1947, sobotní zářijové dopoledne. Co se toho dne událo, mi změnilo život navždy.

Šel jsem spolu s bratrancem Jaroslavem Křížem svému strýci, Jardovo tatínkovi z Rájové do Dolan pro cigarety do hospody (pozn. – zdejší obyvatelé říkají dodnes Rájov a také Rájová).

Cestou jsme si sebrali v jedné zahradě, kde byla díra v plotě, několik jablek. Při zpáteční cestě domů stejnou cestou jsme si na cestu chtěli zase vzít pár jablek a vlezli jsme do zahrady. Pod stromem jsme našli červené jakési plechové vejce, asi 15 cm velké. Před tím tam nebylo. Pod jabloní nebyla dlouhá tráva, všimli bychom si jej. Kdysi jsem dostal podobné kostičkované vajíčko a byly v něm bonbóny. Chtěli jsme ho otevřít, a tak Jarda odstranil kožený uzávěr. Vytáhl dva plíšky, asi takové jako u ploché baterie. Ozvala se hrozná rána. Byl to granát. Bratranec přišel o zápěstí pravé ruky, mně to utrhlo skoro celou ruku. Ve fakultní nemocnici v Plzni mi ji přišili a i když ji mám trochu chromou, hlavně, že mám. Podle posouzení odborníků jsme měli štěstí v neštěstí. Byl to útočný granát a ne obranný. Podle lidí ho tam na nás někdo nastražil. Dodnes se neví, jak to tehdy bylo. To je příběh z Dolan, který se stal dvěma všetečným klukům, které to dodnes po tolika letech stále mrzí.

Stále se něco dělo

A to bylo ono, to nás všechny naplňovalo. Dnešním mladým tohle všechno schází, většina z nich o tehdejším životě nemá zdání. Mně je dnes 74 let a za všechny roky prožité v Dolanech a Rájově jsem rád. Na kamarády vzpomínám každý den…"

Tolik vzpomínky na život v dnes zatopených Dolanech a Rájově, jak si je zapamatoval Vladimír Lihun, dnes z Pňovan. Zároveň všechny čtenáře tohoto seriálu zdraví.

V další části seriálu se budeme věnovat hrázi Hracholuské přehrady.

Jan Míkovec