Chebskou kroniku přivezl představit Jindřich Turek, který navíc přivezl i své obrazy, o stříbrské kronice pak vyprávěla Jindřiška Netrvalová. Besedu nejen pro Stříbrské zorganizovala Jana Minaříková. „Každé druhé úterý v měsíci připravujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Stříbře různé akce. Měli jsme například kurs paličkování, malování na hedvábí, teď jsem si řekla, že by nebylo špatné setkat se s kronikáři. Vždyť je znám a vím, že mají publiku o čem vyprávět a jistě řeknou návštěvníkům řadu zajímavostí,“ uvedla Minaříková.

Jako první se vyprávění ujala Jindřiška Netrvalová. „Kroniku města Stříbra píši už čtrnáctým rokem. Začala jsem na oslovení Petrem Bursíkem. Vše se zapisuje podle stanovené osnovy,“ uvedla kronikářka. „Funguje to tak, že celý rok sbírám různé podklady, které si zapisuji do počítače. Potom v lednu dalšího roku s nimi předstoupím před radu města, která obsah musí přečíst a schválit. Pak už nastupuji s perem v ruce, a to je opravdu dlouhá a úmorná práce,“ dodala Netrvalová.

Mezi posluchači byl i Stanislav Smolík. „Rád jsem se na tuto besedu vypravil. Jednak mě zajímá historie, ale také jsem byl zvědavý, jak se v dnešní době kronika píše. Dědeček mojí maminky byl totiž také kronikářem, proto mě takové věci zajímají,“ řekl Smolík.