Pro veřejnost zároveň v úterý uspořádali v kostele v Michalových Horách výstavu výtvarných děl svých členů.

„Protože jsme k oslavě dvacátých narozenin obnovené Ligy lesní moudrosti uspořádali slavnostní sněm, napadlo nás, že bychom se také mohli představit veřejnosti. A protože řada našich členů se také zabývá výtvarnou činností, připravili jsme výstavu jejich děl,“ vysvětlila za LLM členka náčelnictva Kamila Lunerová s tím, že původní záměr udělat akci na tábořišti přerostl v akci pro veřejnost.

„Výstavu jsme spojili s odhalením obnovené sochy sv. Josefa, která stojí nedaleko kostela a na jejíž obnově se podílel jeden z našich členů,“ doplnila Lunerová.

Liga lesní moudrosti je sdružení lidí, kteří se zaměřují na výchovu a život v souladu s přírodou. Typickým znakem LLM je táboření způsobem, jakým žili severoameričtí indiáni. Členy LLM jsou lidé od raného dětství až po důstojný věk. „Letos tady s námi je člen, kterému je osmaosmdesát let,“ vysvětlila členka náčelnictva. LLM se řídí zásadami přírodního života podle amerického spisovatele Ernesta Thompsona Setona.

V rámci oslav dvacátého výročí od obnovení činnosti LLM a 150 let od založení LLM zasedala v neděli ústřední rada orlích per, která projednávala žádosti o udělení záslužných titulů LLM.

V pondělí se pak uskutečnil Sněmovní a Slavnostní den, který LLM na tábořišti u Kosího potoka zahájila stavbou obřadní chýše se symbolikou všech kmenů, které kdy českou ligou prošly a byly zaznamenány.

Oslavy vyvrcholily zmíněnou úterní výstavou v kostele v Michalových Horách.

Více si o LLM můžete přečíst na internetových stránkách www.woodcraft.cz.