Bohužel, v očích některých lidí tomu tak není. V červnu totiž došlo k záměrnému poškození jedné z lip chemickými látkami s vysoce škodlivým účinkem. Negativní působení škodlivých látek je patrné jak na samotné dřevině, ( zasychající listy, které neopadávají, ale zůstávají na stromě) tak i na bylinném porostu v jejím okolí. Chemické poškození potvrdila ve svém odborném stanovisku i pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pachatel si zřejmě neuvědomil, že se nesnaží odstranit jen ´nějaký ´ strom, který má mimochodem funkční a estetický význam pro své okolí, ale že také poškozuje majetek města. Město Bezdružice proto podalo trestní oznámení na neznámého pachetele pro úmyslný trestný čin.