Zaměstnanci Léčebných lázní Konstantinovy Lázně tam tuto středu vysázeli čtyři stovky jedliček. Dalších sto listnáčů vysází v následujících dnech.

„V době covidu jsme se naučili, že když je potřeba, přiložíme všichni ruku k dílu. Práce v parku byly jednou z náhradních činností v době, kdy byly lázně bez pacientů a bez hostů. A teď jsme si to zopakovali. Máme to tady všichni rádi a tak se přičiníme o to, aby tady byl za nějaký čas silný a zdravý park, který blahodárně působí na mikroklima Konstantinových Lázní,“ uvedla ředitelka lázní Dana Jurásková.

Park byl založen v roce 1803 zároveň s lázněmi. Podle dendrologického průzkumu z roku 2019 se v něm nacházelo téměř tisíc jehličnatých i listnatých stromů různého stáří. O rok později však musela být více než stovka zejména smrků kvůli suchu či kůrovci pokácena, v následujícím roce potkal ze stejných důvodů tento osud tři desítky stromů. Letos dvě silné vichřice polámaly dalších 40 stromů.

 „Abychom obnovili mohutnost parku, zasadili jsme nyní jedle na východním a západním okraji parku a následně vysadíme 50 buků a 50 dubů uvnitř parku. Snažíme se zachovat místa, kde se původně stromy nacházely, jen vysazujeme větší množství kvůli obavám o úhyn sazenic. Budeme muset také chránit mladé stromky proti okusu srnčí zvěří a zajíci, které v zimě láká klid v parku,“ uvedla ředitelka Jurásková.

Jedle do lázeňského parku vybrali lesníci nejen proto, že nebývají napadeny kůrovcem, ale i kvůli tomu, že hezky vypadají a mají výraznou vůni. „Buky a duby kůrovec nenapadá a navíc dodají parku rozmanitost i potravu pro různé živočichy, například veverky,“ vysvětlil lesní inženýr Martin Bubeníček. Když budou příznivé klimatické podmínky, mohou podle něj z dnešních sazenic jedlí vyrůst do pěti let pěkné metr vysoké stromy.