Společně s žáky Základní školy Hornické připravili kulturní program, který přibližuje tradici spojenou s ukončením vlády zimy. Moranu v průvodu doprovodili k řece, kam ji vhodili, aby vládnu nad krajinou mohlo převzít líto.