„Jedná se o plochu s mnoha zajímavými a unikátními skalními útvary, které jsou součástí rozvadovského žulového masivu. Dochovaly se zde typické ukázky mrazového zvětrávání – mrazové sruby, přírodní viklan, skalní věže a mrazové obří hrnce,“ informovala Deník Jana Juráková ze Správy CHKO Český les. „Roste tu také populace vzácného mechu metaneckera menziesii, který byl nalezen v České republice pouze ve dvou lokalitách,“ doplnila Juráková.

Z geologického hlediska se Šelmberk vyznačuje jako místo, kde je několik více či méně izolovaných skalních výchozů rozvadovského masivu. „Žulové bloky byly desítky milionů let vystaveny povětrnostním podmínkám, hlavně mrazovému zvětrávání, které od třetihor utvářelo reliéf krajiny celého Českého lesa. Tento vývoj dokládá celá řada geologických výtvorů. Jsou to mrazem zvýrazněné, zaoblené lineární pukliny v žule, takzvané skalní sruby přecházející do typických tvarůžkovitých útvarů,“ popsala pracovnice Správy CHKO Český les.

Ne Šelmberku se nachází celkem pět samostatných skalních výchozů. Centrální výchoz lze podle Jurákové s trochou nadsázky označit za skalní město. „Má řadu solitérních obřích balvanů, v jihozápadní kontuře s průrvou připomínající jeskyni. Další dominantní skalní blok je ukončený mohutným balvanem, který vytváří výrazný převis, vystupuje nad okolní terén do výšky téměř sedmi metrů. Na jeho vrcholové plošince můžeme spatřit vzácný geologický výtvor – velmi pěkně utvářenou obří mísu neboli mrazový hrnec. Na vrcholku jsou dvě prohlubně vzniklé mrazovým zvětráváním, v severní kontuře přírodní památky stojí další izolovaný skalní útvar, který je typickou ukázkou mrazového srubu a připomíná cukrovou homoli. Vrcholku skaliska vévodí žulová čepička diskovitého tvaru, která přechází v přírodní viklan,“ uvedla.

Šelmberku se také říká Starý zámek. Lokalita upoutá nejen svými skalními útvary, ale také svojí historií. Nacházejí se zde sice nevýrazné, ale záhadami opředené pozůstatky středověkého strážního hrádku.

Místo je oblíbeným cílem turistických pěších a cyklistických výletů. Přístupné je pouze pěšky z osady Ostrůvek, po zeleně značené turistické cestě.