To se v loňském roce uskutečnilo celkem třikrát a představitelé města přivítali 44 dětí, a to 19 děvčat a 25 chlapců.

Tradicí vítání je dárek a květina pro rodiče a vystoupení dětí z mateřské školy. Rodiče, kteří mají zájem se vítání zúčastnit, se registrují na radnici, termín jim bude vždy včas oznámen.