Pod vodou byl Český Krumlov, České Budějovice, Praha, Plzeň a řada dalších měst. Tachovsko zůstalo relativně ušetřeno, velká voda zaplavila například letní dětský tábor ve Svojšíně. Žádné velké škody řeka Mže ani její přítoky na Tachovsku neudělaly.

Obce, města a vodohospodáři přesto tuto skutečnost nepodceňují a i na Tachovsku se připravují či dokonce budují protipovodňová opatření. V Tachově například odborníci vychází z mapy záplavových území, která vznikla před pěti lety.

Existuje studie

Město si zažádalo i o evropskou dotaci na Studii proveditelnosti protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. A dostalo ji. Studie se zabývá vybudováním takových opatření, která zabrání ničivé povodni a zároveň budou velice šetrná k přírodě. Nyní už město, na základě zmíněné studie, začalo připravovat dokumentaci pro územní řízení. „Zpracovávají se i podklady pro podání žádosti o dotaci," uvedl Pavel Bluma, vedoucí odboru investic tachovského městského úřadu s tím, že dokumenty by měly být připraveny do konce roku.

Takto se Lučina stavěla v letech 1970 – 1975Konkrétně …

… by se úpravy týkaly povodní na řece Mži od osady Světce po železniční most v Tachově. „Pod osadou Světce by se měly upravovat odtokové poměry. Nad cestou ke sjezdovce by byl vybudován poldr, tedy retenční suchá protipovodňová nádrž. Součástí opatření je i dnes rekonstruovaná Pobřežní ulice, která má od Rychty po halu funkci protipovodňové ochrany, proto byl povrch zvýšen. Dále by se upravily oba jezy tak, aby byly snadněji průchodné pro ryby. V úseku od jezu nad Tachovem po zámecký most by měly být vybudovány i dvojité kynety, tedy zelené pásy umožňující průtok velké vody. Kritické místo je pod zámeckým mostem, kde počítáme se zvýšením nábřežní zdi. Další opatření by se týkala Vodní ulice, hradeb u muzea a třídy Míru," vyjmenoval před časem Miroslav Rolko, vedoucí odboru životního prostředí.

Časový předpoklad konce realizace je rok 2015.

Lučina to jistí

Mimo dění nesmí zůstávát ani přehrada Lučina nad Tachovem. Ta totiž patří mezi místa, která by v případě velké vody mohla znamenat relativní bezpečí pro historické jádro Tachova a další lokality podél toku řeky Mže. Lučina je za vhodných podmínek schopna zajistit ochranu před pěti až dvacetiletou vodou a v samotném Tachově lidé nic nepoznají. Větší vody než dvacetileté by už město ohrozily.

Plavák snese

Odborníci jsou však s přesnějším odhadem udržitelnosti množství vody opatrní. „Každá povodeň vypadá jinak a nejde jen o to, jakou má kulminační špičku, respektive kulminační průtok. Záleží na tom, jak vypadá celá povodňová vlna, jaký má například objem," uvedl Petr Vicenda z Povodí Vltavy. Tím měl na mysli, že v případě relativně krátkého přívalového deště, si dovede nádrž poradit. Vydatnější a delší deště už by ale neudržela, respektive, voda by se valila přes šachtový přeliv. A přes ten šla voda jen jednou. Bylo to začátkem června roku 1984. „Šlo o krátkodobé, ale extrémně vydatné přívalové deště, které přehradu naplnily. Odtok byl tehdy až padesát kubíků vody za vteřinu."

Například před deseti lety ale Lučina bez problémů stíhala. „Povodeň prakticky eliminovala. Upouštěla devět kubíků vody za vteřinu, což je průtok, který je neškodný," zavzpomínal Vicenda s tím, že na Lučině se tehdy jednalo o zhruba desetiletou vodu.

Dál od města už to bylo horší. Do Mže se totiž postupně vlévají potoky Kosí a Hamerský nebo řeka Úhlavka. Ve Stříbře už tak vypadala situace dramatičtěji.

Drží vodu fest

Lučina je velmi bezpečná, je dimenzovaná na katastrofální povodně. „Máme nový posudek na bezpečnost hráze, který potvrdil, že je hráz bezpečná při velmi extrémních povodních, které zdaleka převyšují to, co jsme už zažili. Není se čeho obávat," uklidnil Petr Vicenda.