Nízká hladina vody je příčinou dlouhotrvajícího sucha a dá se očekávat její další pozvolný pokles. Nyní má nádrž přes polovinu zásob vody, a když se nezmění nepříznivý trend přítoku, zásoby vydrží více než rok. To by ale skoro vůbec nesmělo pršet. Vodní dílo Lučina zásobuje pitnou vodou obyvatele Tachova, Boru, Plané a okolních obcí.

Území povodí vodárenské nádrže Lučina je postiženo dlouhodobým a přetrvávajícím suchem. Srážky zde nedosahují ani průměrných hodnot. V uplynulých zimních sezónách byly navíc výrazně nižší zásoby vody ve sněhu. „Srážky, které vypadly v povodí nádrže Lučina, v průběhu letošního roku, představují přibližně šedesát procent dlouhodobého normálu. Například od konce letošního září byly naměřeny úhrny 29 mm srážek, což představuje pouhých třicet procent obvyklého množství pro toto období,“ sdělil Deníku Hugo Roldán z Povodí Vltavy s tím, že srážkový deficit je velmi výrazný.

Do vodní nádrže Lučina stéká voda z plochy povodí: 104,7 km2
Celkový možný objem vody v nádrži: 5,79 mil. m3

Aktuálně je v zásobním prostoru vodárenské nádrže Lučina akumulováno 1,9 mil. m3 vody. „To představuje naplnění zásobního prostoru nádrže na padesát pět procent. V nádrži je tedy prozatím dostatečná zásoba vody na zajištění všech povolených odběrů a účelů vodního díla dle platného manipulačního řádu,“ dále uvedl a poukázal, že: „Při uvažování stávajícího nepříznivého trendu přítoku do nádrže jsou odběry zajištěny na období více než jednoho roku.“

I když množství vody v nádrži klesá, na snižování kvality to nemá vliv. „V průběhu podzimních měsíců došlo vlivem pravidelné sezónní cirkulace vody v nádrži a poklesu její teploty dokonce ke zlepšení jakosti povrchové vody.“

Podle Povodí Vltavy a aktuálně dostupné střednědobé předpovědi a výhledu srážek do konce měsíce listopadu nelze v nejbližší době očekávat vzestup hladiny v nádrži. „Předpokladem je naopak její další pozvolný pokles. Predikovat vývoj situace během zimních měsíců či jara 2019 není bohužel možné,“ doplnil Roldán.

Pokles hladiny v nádrži je tedy způsoben přetrvávajícím obdobím sucha, kdy přítoky do nádrže jsou pod dlouhodobými průměry a odtok z nádrže, spolu s přímým odběrem, převyšuje přítok. „Aktuální hodnota odtoku z vodního díla Lučina je udržována na minimální předepsané úrovni nebo jen lehce nad ní a i přes nepříznivou situaci umožňuje bezproblémové hospodaření s vodou v řece Mži všemi uživateli,“ dodal Roldán a podotkl, že nádrž Lučina tak výborně plní svoji funkci a zabezpečuje hlavní účely nakládání s vodou i v takto extrémním období sucha.