Výstava se skládá ze třiceti černobílých dokumentárních fotografií zachycující život čtyř vybraných kmenů žijících na území dnešní střední a severní Keni. Snímky budou instalovány přímo na opěrné zdi formou plakátů. Výstava potrvá od 4. června do strhání.

Výstava má za cíl seznámit veřejnost s existencí a životem těchto malých etnik a současně s problémy, se kterými se potýkají ve svém každodenním životě. Příslušníci nejmenšího afrického kmene El molo například bojují s nedostatkem pitné vody. Voda, kterou užívají, je vysoce kontaminována fluoridy, které způsobují řídnutí a následné křivení kostí. Kmen Gabra naopak obývá nehostinné plošiny Chalbijské pouště, kde každým dnem hledá se svými stády koz a velbloudů pramen pitné vody. Samburové jsou poměrně známým keňským etnikem, které je známo především svými korálkovými šperky. Na výstavě se objeví snímky ze samburské vesnice založené ženami, které se z několika důvodů rozhodly k životu bez mužů. Soubor zakončí snímky kmene Turkana, který nese stejné označení jako rozlehlé jezero, jehož břehy skupina obývá.

Na vernisáži vystoupí afro taneční skupina Simba Kufa.

Výstavu probíhá v rámci programu GLEN, který je financován z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Lukáš Houdek se narodil 8. října 1984 v Plané u Mariánských lázní do dělnické rodiny, která ho podle svých nejlepších úmyslů vychovala v čtyřpokojovém bytě panelového domu ve Stříbře, kde úspěšně vystudoval osmileté gymnázium. V současné době studuje obor romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně se účastní jazykovědných a sociálně a kulturně – antropologických výzkumů v romských komunitách v České republice i v zahraničí.

Lukáš Houdek se zabývá především humanistickou fotografií. V uplynulých třech letech uspořádal řadu autorských i komponovaných výstav v České republice i v zahraničí.

První Houdkův soubor Hello Pakistan zachycoval osudy pakistánských dětí a jejich rodin, které byly zahrnuty do programu humanitární pomoci MVČR Pákistánu (MEDEVAC) po zemětřesení v roce 2005.

Série fotografií Neviditelní poukazuje na alarmující skutečnost, ve které se Romové v dnešní době nacházejí v několika zemích Evropy.

Trilobitos romano je naopak souborem snímků představující evropskému publiku indické komunity Kalbelya, Bhopa a Lohára, které jsou povážovány za „předky“ evropských Romů.

V pořadí poslední výstava, která měla premiéru ve stříbrském gymnáziu, nese název Behind Safari. Jejím účelem je přiblížení turistům skryté strany Keni s poukázáním na kontrasty mezi světem bohatých a chudých obyvatel hlavního města Nairobi.