Soutěž v požárních útocích poprvé v Neuměři uspořádali k 65. výročí založení hasičského sboru. Od té doby se tu zápolí o pohár starosty obce. Letos již potřetí. „Jsme rád, že se nám daří přilákat hodně sborů z širokého okolí. Pokaždé sem jezdí kolem dvaceti týmů, což i s diváky obnáší asi tři stovky lidí,“ odhaduje starosta obce Antonín Kolář.

Neuměřští se mohou opřít o sponzory, kteří jim pomáhají s cenami pro každý ze zúčastněných týmů. Atmosféru si oblíbil i poslanec Jan Látka, který sem poslední roky jezdí.

Uspořádat tak velký podnik stojí velké úsilí. S přípravami se začíná o čtyři měsíce dříve. „Je třeba nahlásit termín, zajistit kapelu na večerní zábavu, občerstvení, rozhodčí, komentátora i doprovodný program,“ dodává Kolář.

I když sbor v Neuměři patří k těm menším, jeho členové prokazují, jak platnými pro obec jsou. A to nejen tím, že pořádají již zmíněnou soutěž i bál a podílejí se na dětském dni nebo masopustu. „Když se v roce 2000 vylil Neuměřský potok, byli to právě hasiči, kdo stavěl hráze z pytlů s pískem. A to bez ohledu na to, že voda zaplavila i naši zbrojnici,“ vzpomíná starosta sboru Jaroslav Hašek. Hasiči mají zásluhu i na obnově kulturního domu, který v roce 1987 vyhořel. Pomáhali s hašením, ale zachránit se tehdy v mrazivém lednovém počasí podařilo jen hospodu. Do roka však v Neuměři stál kulturák nový…