Děti prezentovaly svoji celoroční činnost a nabízely včelí produkty. „Kroužek návštěvníkům přiblížil pro včely důležité rostliny, pod mikroskopem si zájemci mohli prohlédnout žihadlo, ústní ústrojí a další pouhým okem nepostřehnutelné zajímavosti. Někteří nahlédli i do cvičného úlu s fotorámky,“ sdělila za Včelařský kroužek Kladruby Pavla Kovaříková a dodala, že: „Vše bylo pod odborným dohledem těch nejzkušenějších, dětí, které neúnavně odpovídaly návštěvníkům na dotazy.“

Došlo i na ochutnávku či prodej medu nebo umotání voskových svící.

Základní organizace včelařů doplňovala vše výstavou úlů, medometů a dalších včelařských pomůcek. Nezapomnělo se na výtvarná díla dětí z místní základní a mateřské školy.