Na setkání, které navázalo na projekt rekonstrukce Böttgerova památníku přijeli také potomci doktora Josefa Böttgera. Zúčastnila se ho jeho vnučka Ingeborg Kábrtová, vnuk Gerhard Böttger, pravnučka Lore Winterholler a pravnuk Reinhard Stenzel. „V průběhu května jsme nechali u Böttgerova sloupu umístit tří jazyčné informační tabule, které popisují historii zaniklých obcí, poválečnou devastaci této lokality a nepropustné hraniční pásmo. Informační cedule navazuje na slova prezidenta Německa z roku 1997 při kterých řekl, že každý z nás může přispět k závazku – Už nikdy více,“ řekl Deníku starostka obce Obora Dana Lesak.

Pamětníci se při první společné komentované vycházce prošli po stopách zaniklé osady Pavlův Studenec. Odpoledne následoval program v bavorském Bärnau, kde si prohlédli knoflíkové muzeum. Druhý den sympozia se hosté sešli ve zrekonstruovaném kulturním sále v Oboře. Své obrazy tady vystavila tachovská malířka Ivrin Dušková, která pro ně našla inspiraci právě v místech zaniklých obcí na Tachovsku. „Vlastně za to může pan Procházka. Moc se mi líbí jeho knihy, ve kterých popisuje osudy zaniklých obcí a místa, kde se nacházejí. Napadlo mě se po jeho stopách vypravit a atmosféra, která v těchto místech panuje mě uhranula,“ osvětlila malířka.

Po uvedení výstavy obrazů si pamětníci prohlédli staré fotografie a filmy, při kterých zavzpomínali na již neexistující domovy svých rodičů či prarodičů. Odpolední čtyřhodinovou vycházku pak při procházce věnovali zaniklé obce Hraničná.