V současné době se věnuje výtvarnému zkrášlení nově rekonstruované mateřinky v Chodové Plané.

„Když jsem se, ještě jako dítě, šla přihlásit na hudební školu, bylo už plno. Tak mě, doslova za límec, přitáhnul ředitel do výtvarky,“ říká výtvarnice, která v civilním zaměstnání prodává květiny a byliny. „Důležitým mezníkem v mé výtvarné činnosti, bylo navázání kontaktu s přáteli kolem galerie G4 v Chebu. To mi přineslo možnosti vystavovat a také se věnovat fotografii,“ poukazuje chodovoplánská obyvatelka.

Kolem padesáti postaviček z klasických pohádek i z vlastní dílny zdobí téměř třicetimetrovou chodbu ve školce. „Těší mě pracovat pro děti a považuji tuto činnost i jako takový druh relaxace,“ vysvětlila. Prostory mateřinky maluje spolu se sedmnáctiletou dcerou Karolínou už třetí týden. „Se školkou pracuji delší dobu. Oslovilo mě vedení, jestli bych jim nezkrášlila vnitřní části,“ dodala.