Představte nám nemoc, kterou má vaše dcera Monča?

Monička je postižená dětskou mozkovou obrnou, což je určité poškození mozku. Není to nakažlivé, ani dědičné. Toho si všimnete tehdy, že pohybový vývoj dítěte je opožděn.

Doprovází DMO nějaká další nemoc nebo postižení?

Monika je postižená nejen pohybově, ale je i středně těžce mentálně postižená. Má epilepsii a oční vadu. Je to choroba, která se nedá léčit, ale dá se zlepšit rehabilitačním cvičením, kterému se říká Vojtova metoda.

Chodíte k nějakému terapeutovi na cvičení?

Chodili jsme od tří měsíců až do čtyř let do Tachova k fyzioterapeutce Vokaté. Jsme po operaci obou achilovek a jezdíme do lázní.

Kolik je Moničce let a v kolika letech byla postižena touto nemocí?

Monče je jedenáct let a právě dnes (ve čtvrtek pozn. red.) má narozeniny. Je postižena DMO od narození.

Jak to má se školou? Kam chodí na základní školu? Má nějakou asistentku?

Chodí do třetí třídy základní školy ve Starém Sedlišti, kde má individuální učivo. Zde má také svoji asistentku, kterou jí dělá Helena Fertšáková

Jak ji to jde ve škole?

Ve škole se snaží. Umí abecedu, počítat do dvaceti, základní věci z prvouky. Bohužel čtení a psaní zatím nezvládá. Velkou oporou je jí učitelka Pavlína Kuncová, která jí chodí pomáhat při přípravě pracovních pomůcek i při mimoškolních aktivitách.

A jak ji berou mezi sebe spolužáci?

S dětmi ve škole snad žádné problémy nemá. Děti ze třídy, ale i z vyšších ročníků se jí snaží pomáhat a to je moc fajn. Nedělají rozdíly a naučí je to, jak se k handicapovaným dětem chovat a jak s nimi žít.

Má nějaké koníčky?

Chodí do pěveckého kroužku, protože zpívání Moniku strašně baví. Dále jsme společně chodili do keramického kroužku ve Starém Sedlišti. Od narození je Monika velká bojovnice, do všeho jde s plným nasazením. I když u ničeho dlouho nevydrží.

Jak Moničky postižení omezuje vás a vašeho manžela?

Její postižení nás snad neomezuje. Jen časově. Jinak se snažíme dělat s ní vše, co zvládne. Byli jsme u moře, chodíme po památkách. zúčastňujeme se rádi kulturních akcí, protože Monča hudbu miluje. Ať je to Abba nebo Dáda. Poslouchá vše. Pořídili jsme jí i koně, na kterých se snažíme provádět hipoterapii. Její postižení se dá skloubit. Je sice pravda, že musí být většinu času pod kontrolou, proto když chceme s manželem někam vyjít, máme babičku, která hlídá.

Musíte mít nějaký přísný režim, aby Monička nezlenivěla nebo ji neochably svaly?

Je to nezmar a nevydrží být chvíli v klidu a proto stále vymýšlíme nové aktivity. Skoro každý rok jezdíme do lázní, kde ji protáhnou, ale Monča při cvičení špatně spolupracuje, takže má ráda spíše vodoléčbu, která jí dělá dobře. Teď se zamilovala do tříkolky, nikdy na ní sice nejezdila, ale stále o ní mluví, takže zkusíme napsat Ježíškovi.