„Pokaždé se snažíme pro ně připravit zajímavý a různorodý program – vystoupení dětí plné písniček a básniček, výstavy obrázků, taneční i divadelní představení, soutěže, výtvarné a keramické tvoření, hry a sportování na školní zahradě. Zároveň pro maminky vyrobíme kytičku či drobný dárek, napíšeme jim hezký dopis nebo blahopřání k jejich svátku a přichystáme malé občerstvení," řekla ředitelka Základní školy Alena Kalavská.

Letošní oslavy ve škole pojali ve sportovním duchu a připravili pro maminky stopovanou. Mladší žáci vytyčili trasu v lese blízko školy, ti starší vyráběli kytičky jako dárek. Úkoly, které maminky na stopované plnily, byly zaměřeny na přírodu – poznávání stromů, rostlin a zvířat. „Skupinky maminek a jejich dětí postupně vycházely od školy a po projití trasy, splnění všech úkolů a návratu zpět hledaly na školní zahradě poklad, kterým byly špekáčky a vše potřebné k táborovému ohni," popsala Kalavská.

Nikdo se neztratil, maminky úkoly zdárně vyřešily, ty nejzdatnější byly odměněny, a protože i počasí všem přálo, společně všichni zasedli k táboráku a opékali, povídali si, popíjeli kávu či čaj a dobře se měli. „Podvečerní ochlazení a déšť nám hezké odpoledne ukončil, ale u školního táboráku se určitě všichni opět brzy sejdeme," shrnula Kalavská.