„O tento seminář zájem byl, přišly maminky i s dětmi, se kterými si v baby klubu hrála pracovnice domu dětí. Maminky se hodně vyptávaly, probíhala živá diskuze. Na otázky odpovídala Linda Sokačová, která vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,“ uvedla Miroslava Vlášková.