„Zveme veřejnost na pozastavení se nad rokem 2009. Předchozí rok většina lidí hodnotí na Nový rok. Školáci tak činí před letními prázdninami. Naše občanské sdružení se nad uplynulým rokem zastaví vždy na svátek sv. Martina,“ vysvětlila Helena Bocková z Občanského sdružení Martinus.

Ti, kteří do Křivců příští sobotu zavítají, mohou si spolu s členy občanského sdružení připomenout, že letos oslavily Křivce 750 let od první zmínky o obci. „V květnu jsme ukončili první etapu obnovy návsi, Místní akční skupina Český západ – Místní partnerství nám schválila program s názvem Stop červotočům, čímž se nám podařilo zakonzervovat dřevěný mobiliář kostela. Na odstranění havarijního stavu věže nám byla schválena dotace, ze které byla opravena půlka věže, stavíme klubovnu pro setkávání a vyšla kniha s názvem Práce jako na kostele, příběh kostela sv. Martina v ní má svou kapitolu,“ rekapitulovala Bocková.

Při Martinském setkání mohou návštěvníci spatřit dokumenty, které byly součástí plechové dózy schované ve věži kostela. Ta byla nalezena při opravě věže. V dóze jsou uloženy informace z roku 1930, například jaká byla hodinová mzda zedníka, kolik si vydělal za den drožkář nebo jakou mzdu měl pacholek za celý rok. K vidění budou další dokumenty z dózy.

Martinské setkání začíná v Křivcích v sobotu 14. listopadu ve 13 hodin.