Tachovsko – Podporu ve výši tři až deset tisíc mohou na svůj projekt získat jednotlivci nebo skupinky mladých lidí ve věku od patnácti do třiceti let. „Náš grantový program je zaměřený na mladé lidi a jejich aktivní život v regionu. Není omezeno, do čeho se budou chtít zapojit. Může to být například oprava kapličky, drobných památek, křížků, stejně tak ale pořádání festivalu, uměleckého workshopu, nebo mohou třeba vysadit strom a uklidit náves,“ řekl Tachovskému deníku garant projektu a manažer MAS Český západ Jan Florian.

Zaslané žádosti o poskytnutí dotace budou posouzeny individuálně a tak aby co nejvíce vyhovovaly zadaným kritériím. Formulář žádosti je zveřejněn na stránkách Místní akční skupiny. „Podpora iniciativ mládeže není jedinou vyhlášenou oblastí podpory, je proto možné ucházet se například i o podporu na spolupráci s odborníky. I s neúspěšnými žadateli ale spolupracujeme nadále a snažíme se jim být prospěšným partnerem v jejich dobrovolnické nebo podnikatelské činnosti.“ uvedl Jan Florian a doplnil, že šance na získání dotace je poměrně vysoká. „Uzavírku přihlášek jsme prodloužili do konce července. Zatím nám do všech vypsaných projektů přišly celkem tři žádosti. Program vyhlašujeme teprve druhým rokem a povědomí o něm musí mládež postupně získat,“ dodal.

V loňském roce v grantovém programu, který je spolufinancován z dotace Plzeňského kraje uspělo jedenáct projektů, z toho tři byly připravené mladými dobrovolníky. Díky finanční dotaci tak mohl vzniknout například studentský amatérský film Pouto, který se natočil v tachovském regionu za účasti několika dětí do patnácti let v rolích herců a komparzistů. Druhým úspěšným se stal počin Klubu malých Debrujárů ze Stříbra, kteří veřejnosti předvedli fyzikální pokusy nebo krajinná dílna Fara-On pořádaná spolkem DOMASLAV.