Tento program se zaměřuje na podporu místního kulturního a společenského života.

„Budeme preferovat projekty, které se zaměřují na komunitní práci, projekty, které Tachovsku přinesou nové nápady a aktivity," uvedla pracovnice MAS Zlatá cesta Gabriela Macková.

Způsobilými žadateli pro tuto výzvu jsou všechny organizace, které se věnují volnočasovým, spolkovým a kulturním aktivitám a které mají své sídlo na území působnosti MAS Zlatá cesta. To zahrnuje správní území obcí Částkov, Dlouhý Újezd, Lesná, Lom u Tachova, Milíře a Tachov. „Podpořeny budou jak jednorázové akce, tak akce, které jsou součástí dlouhodobějších záměrů. Dotace bude možné využít také pro nákup vybavení, pokud bude součástí například kulturní či sportovní akce. Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt," upřesňuje Macková.

První kolo výzvy z Grantového programu MAS Zlatá cesta, proběhlo již v loňském roce. Během něj bylo podpořeno celkem osm projektů, například fotbalové utkání, divadelní představení či soutěž zdatnosti Sboru dobrovolných hasičů. „Stejně jako loni bude i letos celková výše rozdělovaných finančních prostředků čtyřicet tisíc korun. Maximální výše grantu jednotlivých projektů je pět tisíc korun," dodává Macková. Grantový program MAS Zlatá cesta, na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje. Nejdůležitější m na závěr je příjem žádostí bude probíhat ve dnech 3. – 7. února. Více informací a potřebné formuláře naleznou zájemci na stránkách MAS Zlatá cesta, o.p.s. www.zlatacesta.cz, případně se mohou informovat osobně v sídle MAS v Pivovarské ulici č.p. 281 (areál bývalé Rybeny).

Renata Wilfingová