Masky pozdravily starostu a poprosily o milost, aby jim starosta z moci úřední dal povolení k pořádání masopustního veselí. Po putování ulicemi Chodové Plané pak pokračovala zábava se zabíjačkovými hody a hudbou v místním kulturním domě.