První akcí bylo společné dlabání dýní při tradičním dýňování, kam děti pozvaly své rodiče. Lidový svátek Halloween si pak děti v mateřince užily ve strašidelných maskách a převlecích při veselém reji, hrály si a soutěžily. Neobvyklý den byl zakončený sladkou odměnou pro všechny děti, které se společné akce účastnily.