Děti si užily výtvarné tiskání barevných bublin, pokusy, bublifuky, hry na bublinu, soutěže o největší, nejmenší i nejdále letící bublinu , chytání letící bubliny a mnoho dalšího. U všech činností se děti zaměřily hlavně na správné dýchání. Na jaký den se děti můžou těšit příště? Na den bramborový.

Alena Malá