V areálu mateřské školy vyroste zcela nová dvoupodlažní budova, v jejíchž prostorách vzniknou dvě nové třídy. Současně vznikne v ulici Pošumavská nové parkoviště, které usnadní provoz přímo v Pošumavské a především ulehčí přetížené ulici Stadtrodské.

Nově zrekonstruovaných toalet se dočkali lékaři plicního oddělení a zubařských ordinací v přízemí hlavní budovy na Poliklinice v Tachově
Poliklinika v Tachově zrekonstruovala toalety pro lékaře

Staveniště si zhotovitelská firma Baracom přebrala již 15. prosince minulého roku. A obratem se pustila do přípravných prací tak, aby mohla na jaře začít s výstavbou budovy. „Dokončení stavby je dle smlouvy do 340-ti dnů od převzetí staveniště, což znamená, že nejdéle letos 19. listopadu by mělo být hotovo,“ uvedl Petr Vrána, starosta města Tachova. Dle jeho slov po kolaudaci proběhne vybavení objektu nábytkem a dalšími věcmi a poté proběhne zkušební provoz, aby od září roku 2025, kdy začne další školní rok, mateřinka mohla pojmout o padesát dětí více než dosud. „Kromě zmíněné výstavby nové školní budovy vznikne v ulici Pošumavská i nové parkoviště. Ulici Stadtrodská se tak výrazně uleví, rodiče zde často parkují, když odvádějí své děti do školky,“ doplnil starosta. Na výstavbu získalo město dotaci ve výši zhruba 6,7 milionu korun, zbytek do vysoutěžené částky 21 804 200 Kč včetně DPH hradí ze svých finančních prostředků.

Stavební práce, jejichž přípravy jsou v plném proudu, sice poněkud komplikují běžný provoz mateřské školky, nicméně její ředitelka Ladislava Pitrová neskrývá radost z toho, že se ledy v okresním městě konečně pohnuly a vzroste kapacita předškolních míst pro malé děti. Ta totiž ve městě chybí. Rozšíření školky bylo v plánu dle jejích slov už před osmi lety, kdy bývalé vedení města mělo připravené plány na přístavbu mateřinky, ale akci nerealizovalo. „Až současné vedení města si vybudování nových prostor naší školky dalo do volebního plánu a skutečně svoje slovo dodrželo,“ řekla Deníku. „Padesát nových míst je pro město obrovský bonus. Máme všechny třídy naplněny do maxima, dokonce v některých máme i navýšené kapacity, a přesto nemůžeme pokrýt požadavky všech rodičů. Na Nové Hospodě je zaměstnáno spousta cizinců, takže i ve školce přibylo dětí cizích národností a už není v našich silách přijímat další,“ objasnila situaci, se kterou se potýká, Pitrová. „Ani navýšení o padesát míst problematiku úplně nevyřeší, ale rozhodně napomohou k jejímu zlepšení, “ domnívá se ředitelka.

Ani zvýšení daně nepřipravilo na Tachovsku milovníky chmelového moku o chuť na jedno točené.
Pivo ve většině hospod a restaurací podražilo, na Tachovsku se však pije dál

Díky přípravám, které stavbě nové budovy předcházejí, má školka již nyní trochu tzv. bojové podmínky. „Jedeme ve stavebním provizoriu, které je pro nás všechny náročné, ale musíme to vydržet, protože tu novou kapacitu skutečně potřebujeme,“ říká Ladislava Pitrová. V areálu školky byl již odizolován kus zahrady, zrušen byl dočasně učitelský kabinet, ale hlavně ubourána polovina spojovací chodby mezi oběma školkovými budovami. Ty tudíž nyní nejsou propojeny, což ztěžuje práci uklízečkám nebo kuchařkám, které se v polovině chodby musí přezout a obléct a přenášejí pak venkem jídlo do spodního pavilonu. Po dokončení prací vzniknou v mateřské školce nejen nová místa pro děti, ale také nové pracovní pozice. „Budeme přibírat do našich řad čtyři nové učitelky a jednu kuchařku a jednu uklízečku,“ vypočetla ředitelka Pitrová. Ta zároveň kvituje vybudování nového parkoviště před mateřinkou. „Jsme moc rádi za všech osmnáct míst, která by měla na parkovišti vzniknout. Rodiče s dětmi budou moci v klidu vystoupit z aut a děti odvést k nám do školky,“ hodnotí další stavební plány Ladislava Pitrová. (šav)