Jak vznikla myšlenka uspořádat v Tachově přehlídku amatérských divadelních souborů?

V našem městě je obecně mnoho zájemců o představení profesionálních divadel. Zároveň se nám nabídla řada amatérských souborů, které by u nás rády vystupovaly. Z toho důvodu nás napadlo, že bychom mohli zorganizovat přehlídku tohoto druhu.

Jaké soubory budou v Tachově hrát divadelní představení v rámci této přehlídky?

Máme domluveny divadelní spolky nejen z Tachovska. Jsou mezi nimi ochotníci z Mariánských Lázní, Domažlic, Poběžovic, nebo ze Žlutic. Také na našem okrese jich je hned několik. Vzpomeňme například tachovské Komedyjanty, nebo amatéry ze Stříbra či Kladrub.

V jakém termínu se bude konat tato přehlídka?

První představení se uskuteční dnes, kdy se tachovskému publiku představí Divadlo lidové tvorby z Mariánských Lázní. Tento spolek uvede hru Děvčata z Brook Valley od Richarda Nashe. Plánujeme zhruba jedno představení měsíčně, a to až do konce letošního roku. Naši diváci tak mají možnost vidět asi sedm amatérských divadelních souborů z Plzeňského kraje. Ještě bych chtěla dodat, že divadelní představení se budou konat převážně o víkendu.

Kde s bude přehlídka odehrávat?

Naším původním záměrem bylo, že se celá přehlídka uskuteční pod širým nebem. Z technických důvodů to ale není možné. Také se nám ozvalo několik souborů, které argumentovaly tím, že jejich hra je koncipováno do vnitřního prostředí. Takže všechna představení se uskuteční v kině Mže. Bude ale jedna výjimka, a tou budou tachovští Komedyjanti. Jejich společné představení s ochotníky z Bärnau se uskuteční ve společenském sále, a to z kapacitních důvodů.

Jak dlouho jste tuto přehlídku organizačně připravovali?

Popravdě řečeno, organizačně jsme akci zvládli za poměrně krátkou dobu. Pracovali jsme na ní zhruba od počátku letošního roku.

Počítáte s dalšími ročníky?

To vše bude záležet na tom, jam se nám povede ten první. Na tom, jak rychle budou soubory schopny nastudovat nové hry a v neposlední řadě také na diváckém zájmu. Věřím, že v našem městě bude veliký.