Kostelecká pouť sv. Jana Křtitele má za sebou bohatou historii a letošní ročník naváže na tradici. O svátku i všedním životě vyprávěl v rozhovoru pro Deník starosta Kostelce František Trhlík

Přibližte čtenářům něco z historie vaší poutě…

Novodobé tradiční kostelecké poutě započaly roku 2002, kdy jsme slavili 650 let od první zmínky o obci. Přezkoumali jsme tehdy potřebu a také um našich lidí kvalitně a lidově se vzájemně pobavit. Poté se ukázala síla a nadšenost z prvních úspěchů. Zjistili jsme, že právě toto u nás chybělo. Každá taková a podobná akce je náročná nejenom finančně, ale především na čas a ochotu obětovat se pro pobavení druhých. Postupně se tradice vycházející z historie jednodenních akcí stala dvoudenní a vždy po pěti letech je třídenní. Mezníkem byl rok 2007, kdy si naše obec troufla na organizaci šestnáctého setkání Kostelců v České republice. Dodnes mají lidé z celé republiky dobré vzpomínky na náš Kostelec. Setkání se bude opakovat a v roce 2016 přivítáme opět u nás ostatní Kostelce.

Loni jste tedy slavili 660 let. Rok se sešel s rokem, co se 
u vás změnilo?

Měníme obraz nejen Kostelce, ale také dalších dvou částí a pěti obcí ve správě. Každé jediné se dostává podle potřeby a dosahu finančních prostředků. Myslím si, že žádná z nich si nemůže stěžovat na opomíjení ze strany obce. V minulém roce jsme v Nedražicích uvedli do provozu novou společenskou klubovnu – místo setkávání všech generací. V Ostrově u Stříbra revitalizovali návesní rybník. K historické dominantě, Santiniho kapli spojené s uctíváním, jsme realizovali opatření proti přívalovým vodám ze zemědělských pozemků. Je zajištěn projekt cyklo i pěší stezky z Kostelce do Ostrova u Stříbra až na spojnici cyklotrasy, která vede do Kladrub. Bude doplněna mobiliářem a naučným textem v šesti místech na trase.

A co vás ještě čeká?

Letos nás čeká rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu včetně výměny oken a zateplení. Vybudování infrastruktury (elektro, plyn, voda a kanalizace) v třetí bytové zóně Jih pro dvanáct stavebních parcel v Kostelci a pro pět v stavební zóně Sever v Ostrově u Stříbra. Dále vybudujeme oboustrannou autobusovou zastávku, zatrubnění příkopů a parkoviště před rekonstrukcí komunikace v průtahu obcí.

V pátek začíná tradiční pouť. Co jste přichystali pro návštěvníky?

V Alfrédově se chystá pátý ročník golfového turnaje neregistrovaných o pohár starosty. Je určen začátečníkům a těm, kteří si to chtějí jen zkusit a osahat a pochopit, že tento sport není jen pro snoby. V této souvislosti je třeba poděkovat partnerům z golfového areálu Alfrédov za velmi dobrou spolupráci a vzájemnou prezentaci naší obce a také Vladimíru Karlíkovi.
Pozvání bych orientoval především na sobotu na komponovaný kulturní program na návsi od 14 hodin až k půlnoci. Vystoupí folklórní soubor Máj z Blatnice čítající třicet členů a také Michal Tučný Revival z Plzně také potěší. Dopoledne zveme příznivce malé kopané na stadion Sokola a v neděli se tam budeme bavit „sranda mačem", kde se proti sobě postaví hasiči a fotbalisté.

Řada lidí vám jistě pomáhá zpestřovat kulturní i sportovní život v obci. Co byste jim vzkázal?

Osobně si vážím každé komunity, spolku, organizace, které obci pomáhají v té které specifické oblasti kulturní či sportovní a preferují obzvlášť sportovní duch, kde jednotlivci jsou pouze vůdčí osobnosti. Ve výsledku pak jejich kolektivní činnost má i úspěchy v prezentaci regionu Stříbrska. Například naši hasiči, fotbalisté, rybáři, ale i mateřská škola, centrum pro mimoškolní činnost a nízkoprahový klub pro mládež, který pracuje po celý týden.

Kostelečtí zvou 
na pouť sv. Jana Křtitele

Pátek 28. června
17 hodin
Golf club Alfrédov – VI. ročník Golfového turnaje o putovní pohár starosty obce Kostelec v pattování a nejdelším odpalu – neregistrovaných

Sobota 29. června
hřiště TJ Sokol Kostelec
od 9 hodin
Pouťový turnaj v malé kopané – muži
náves
14 – 15.30 hodin
Vystoupení folklorní skupiny MÁJ z Nýřan
15.45 – 17.30 hodin
Michal Tučný REVIVAL z Plzně
18 – 01 hodin taneční zábava na návsi, hraje Super Band z Plzně

Neděle 30. června
hřiště TJ Sokol Kostelec
9 hodin
XI. ročník žákovského turnaje v kopané o putovní pohár starosty obce Kostelec

15 hodin
Sranda mač a vystoupení skupiny Agnes z Blovic

Po celou dobu oslav zajištěno občerstvení, stánkový prodej,
lunaparky a další.