Kolik dětí získává základní vzdělání ve starosedlišťské ško­le?

V současné době je to 126 žáků. Počet dětí je ale vzhledem ke kumulaci občanů pohyblivý. Občas se někdo přistěhuje, jiný zase odstěhuje.

Měnit školu není pro děti asi zrovna moc dobré…

Určitě ne. Dá se říct, že jim to hodně ubližuje. Zvlášť, když si zvyknou na prostředí, spolužáky a učitele. Navíc, školy mají vlastní vzdělávací plán. A přizpůsobit se novému není pro žáky dvakrát jednoduché.

Jak je to u vás s optimálním počtem žáků? Má škola naplněnou kapacitu?

Tak jako v jiných školách, také my máme málo žáků. Jak už jsem uvedla, máme 126 žáků, ale kapacita školy je přizpůsobená pro dvě stě dětí.

Snažíte se tedy děti nějak do Starého Sedliště přetáhnout?

Nejsme škola, která by rodičům za to, že se jejich děti budou učit v naší škole, něco slibovala nebo jim za to dokonce nabízela peníze.

Jaké problémy školu nejvíc trápí?

Střechou nám teče do tříd. Tento problém už ale obec řeší. Letos čeká školu rekonstrukce části střechy. Na celou bohužel nejsou finance.

Jaké školní kroužky mohou děti využívat ve svém volném čase?

Dramatický, hudební s výukou na flétnu, sborový zpěv a volejbalový kroužek.

Kdo kroužky vede a jaký je o ně zájem?

Kroužky ve svém volném čase vedou učitelé. Zájem o ně je rozložený rovnoměrně.

Jak se žáci podílí na kulturním životě obce?

Škola spolupracuje při besedách s důchodci, vítáních občánků. V tomto směru jsme bylo osloveni i Obecním úřadem v Částkově.

Kolik máte pedagogů?

Jedenáct. K tomu ještě dvě vychovatelky v družině.

Mluvili jsme o problémech. Je naopak něco, co vás jako zástupkyni těší?

Těší mne, že pracuji v tak báječné partě, která se ve škole utvořila.