Prohlásit za vrak je totiž nyní možné i auto, které jako nepojízdné na první pohled nevypadá. Musí ale mít šest měsíců propadlou technickou kontrolu a musí stát na pozemcích města. Dovoluje to novela zákona o silničním provozu, která tak městům dovoluje zbavit se vozidel, s nimiž doposud manipulovat nemohli. I tak se ale podle městských policistů jedná o proces velmi zdlouhavý, zbavit se jednoho vraku, který třeba překáží na parkovišti, trvá několik měsíců.

Dříve byl za vrak považován vůz, který na první pohled jevil známky nepoužitelnosti. "Teď je možné za vrak prohlásit auto, které má šest měsíců propadlou technickou. Takové auto už nemá na pozemní komunikaci co dělat, i když stojí na parkovišti. Navíc se jedná o neoprávněný zábor veřejného prostranství," vysvětlil velitel Městské policie Tachov Radovan Macák.

Strážníci, pokud se takové vozidlo objeví, vylepí na čelní sklo výzvu a zároveň odesílají upozornění majiteli, aby vozidlo odstranil. "Za vozidlo odpovídá ten, kdo je v registru vozidel zapsaný jako poslední majitel. Tomu výzvu posíláme." Majitel pak má dva měsíce na odstranění vraku.

Stává se ale, že dopis se nepodaří doručit. Pak musí oznámení viset deset dní na úřední desce. "Pokud majitel vozidlo neodstraní, majetkoprávní odbor nechává vozidlo odtahovou službou odvézt," popsal celý proces dále Macák s tím, že majitel zároveň dostane vyrozumění, kde se auto nachází. Pokud si je majitel během tří měsíců ze záchytného místa nevyzvedne, propadá vozidlo městu, které s ním může naložit dle vlastního uvážení. Veškeré náklady spojené s odtahem auta, parkováním na záchytném místě a případnou likvidací jdou na vrub majitele.

"Celý ten proces takhle v součtu může trvat skoro rok, ale plusem novely zákona je fakt, že můžeme za vrak prohlásit auta, která tak na první pohled nevypadají. A dovoluje nám také to auto úředně otevřít, abychom mohli zjistit třeba VIN kód, pokud auto nemá registrační značky," shrnul velitel městské policie.

Stejným způsobem se zbavují odstavených vozidel také v Domažlicích. "Autovraky jsou problém, jejich odstranění sice nová legislativa zjednodušuje, ale jedná se o extrémně zdlouhavý proces," řekl Deníku velitel Městské policie v Domažlicích Petr Kubal. "Doufali jsme, když o novele zákona sněmovna jednala, že vytvoří pružnější systém, ale lhůty pro celý tento proces zůstaly dlouhé," uvedl.

Vedení města je ale spokojeno. "Vraky byly a jsou letité téma, novelou zákona se ale většinu vraků z města vytlačit podařilo," sdělil Deníku místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Vrátíme-li se k Tachovu, tak z ulic tohoto města a jeho místních částí se tak od začátku platnosti novely zákona podařilo odstranit už několik vozidel. Další jsou v plánu, momentálně je zmapována zhruba dvacítka aut na pozemcích města. Některá odvezli na základě upozornění sami majitelé. "Zareaguje tak polovina oslovených lidí. Někteří tvrdí, že auto prodali a už nejsou majitelé. To je ale jejich problém, protože si nepohlídali přepis vozidla na nového majitele."

Nepojízdná či nepoužívaná auta ale stojí i na pozemcích, které městu nepatří. "V tom případě si musí jejich odstranění řešit vlastník pozemku, to se týká třeba i parkovišť u supermarketů, kde několik vraků také stojí," vysvětlil dále Macák s tím, že vlastník pozemku může požádat státní policii o vylustrování majitele vozidla.