Projekt nesl název Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství. „Město a klášter jedno jsou a tento nový chodník do dokazuje. Na stavbu byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Jihozápad," uvedla starostka Kladrub Svatava Štěrbová. „Práce trvaly necelý rok, zahájeny byly v červenci loňského roku. Celkové náklady činily něco přes devět milionů korun. Dvaadevadesát procent z toho byla dotace, zbytek jsme uhradili z rozpočtu města," dodala starostka.

Sobotního slavnostního předání chodníku se mezi oficialitami zúčastnil i hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Spolu s ostatními hosty i domácími se prošel po chodníku od školy do kláštera. „V tom horku a do kopce jsme se sice trochu zadýchali, ale byla to hezká procházka. Myslím, že tu byl odveden kus dobré práce, obci se tato akce povedla," řekl hejtman. Kladruby prý zná velice dobře, manželka pochází ze Stříbra a tak zná celé jeho okolí.

Návštěvníci kláštera teď mohou pohodlnou procházkou zavítat i do města a prohlédnout si mimo jiné Lapidárium kamenných křížů, mariánský sloup z roku 1701, kostel svatého Jakuba či další zajímavosti Kladrub.