Rozpočet města je schodkový, příjmy se předpokládají ve výši přesahující 35 milionů korun.
Schodek chce radnice uhradit dočerpáním úvěru ve výši šesti milionů korun a využitím úspor. Ty za minulá léta dělají zhruba devět milionů korun.
Nejvíce město Kladruby v novém roce vynaloží na bytové hospodářství. Zde se počítá s investicí ve výši přibližně sedmnáct milionů korun. V tom je zahrnuta pokračující výstavba dvaatřiceti bytových jednotek v západní části města. „Tato akce by měla být v letošním roce dokončena,“ sdělila nám starostka Kladrub Svatava Štěrbová.

Další velkou investicí jsou peníze do komunikací. Tam půjde zhruba sedm a půl milionu korun. Téměř šest milionů z této částky zahrnuje vybudování chodníků a parkoviště v části zvané „Esíčko“. Dalších jeden a půl milionu korun budou Kladruby investovat do chodníků v Revoluční ulici.
Několik milionů korun vydají Kladruby také na školství a kulturu, mezi investicemi jsou zahrnuty také osady patřící k městu.
V případě, že bude přiznána dotace, chce radnice nechat zrekonstruovat rybník v Lázu, kde by se měl rovněž postavit kurt a hřiště. Ve Vrbici se počítá s výstavbou protipovodňového opatření, v Brodu se bude investovat do dětského koutku, v Tuněchodech do kapličky a v Milevu do komunikací.