Jak informoval vedoucí odboru školství Josef Kožnar, jedná se o letitou tradici, kdy v prvních ročníku se oceňovalo několik žáků z každé školy, v současné době už jdou počty oceňovaných do desítek, letos bylo prakticky zaplněné celé kino. Město poděkovalo formou hodnotných věcných darů, ocenění žáci se pak podepsali do pamětní knihy.