Žáky a studenty tachovských škol, kteří úspěšně reprezentovali školu a město v různých soutěžích na krajské nebo republikové úrovni, přijali v pondělí na tachovské radnici.

„Paleta disciplín, za které děti mohly být vyznamenány, byla opravdu široká – od předmětových, přes umělecké až ke sportovním a jiným. Umístění v těchto soutěžích bylo podmínkou pro získání ocenění z rukou vedení města,“ sdělil nám iniciátor akce, vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu v Tachově Josef Kožnar. „Chtěl jsem, aby děti byly pochváleny za to, že jsou tak dobré. Dík směřuje současně i k jejich trenérům, učitelům a dalším, kteří je v tom, co dělají, podporují,“ dodal.

Po předání děkovných listů si tachovští reprezentanti, společně se svými trenéry, řediteli škol a vedením města připili na další skvělé výsledky.
Jednou z oceněných byla i Nicole Brichtová z tachovského gymnázia. Poděkování si vyslechla za přítomnosti své učitelky Daniely Kemrové a ředitelky Ireny Jirotkové.

Nicole, která reprezentovala školu v několika projektech, se mimo jiné umístila i na prvním místě republikového kola olympiády v anglickém jazyce. Se studiem angličtiny chce, jak nám řekla, pokračovat „Ano, již příští školní rok zahájím studiem v Americe,“ uvedla.

Mezi vyznamenanými se objevil i taneční obor Základní umělecké školy Tachov, respektive jeho mladší část, pod vedením Ireny André. „Radost z dalšího ocenění samozřejmě mám,“ komentovala zařazení mezi vyznamenané učitelka.
Akce se letos konala poprvé. „Doufám, že ne naposledy,“ dodal Kožnar.

Veronika Dubšíková