Město má totiž možnost získat dotaci na odbahnění rybníka, a pro splnění dotačních podmínek je nutné odkoupit část pozemku, konkrétně hráz. Jak se usneslo borské zastupitelstvo, hráz bude odkoupena za cenu podle znaleckého posudku, který bude vypracován.