„Na revitalizaci centra je zpracován projekt, jehož jednotlivé části postupně plníme. Hotovy jsou například Kostelní a Hradební ulice. Zbývá udělat náměstí, ulice K. H. Borovského, uličku vedoucí za blokem domů v západní části náměstí a Rokycanovu ulici s napojením do ulice Americké,“ vyjmenoval starosta Ladislav Macák.

Už v příštím roce začnou všechny přípravné administrativní práce, které čítají mimo jiné stovky nejrůznějších povolení a dokladů. Městu by se následně měly vrátit peníze z předfinancovaných dotací na rekonstrukci Pobřežní ulici a stavbu venkovního bazén. Tyto navrácené prostředky město plánuje v letech 2013 a 2014 použít na rekonstrukci náměstí, případně i dalších ulic, které jsou součástí revitalizačního plánu centra. Konečná podoba středu města musí respektovat nejen požadavky doby, ale protože jde o historické centrum, také nemalé požadavky památkářů.

„Na náměstí bude nutné v vyměnit kabely a osadit nové osvětlení. Na řadu přijde i pěší zóna, která se rozpadá. Náměstí by mělo být v souladu s jeho historickým charakterem. Proto by povrch neměl být asfaltový ale dlážděný,“ vyjmenoval starosta. Rozhodně prý ale nebudou povrch tvořit obávané „kočičí hlavy“ na nichž hrozilo přinejmenším podvrtnutí nohy a ženy si ničily podpatky. Klasická dlažba by podle starosty měla být jen kolem kašny. Tam, kde budou chodit lidé, bude hladká dlažba, tak, jak je to už v opravených ulicích Kostelní a Hradební.

„Dále povede vrchem náměstí nová jednosměrná komunikace se zálivy pro auta zákazníků a zásobování. Tam bude možné parkovat pouze krátkodobě,“ popsal Macák. Pro dlouhodobé parkování na náměstí prostor už nebude. Historické centru tak bude komplexně řešeno formou projektu nazvaného doprava v klidu. „Dlouhodobé stání bude nasměrováno mimo historické centrum na záchytná a s největší pravděpodobností i bezplatná parkoviště,“ vysvětlil starosta Macák.

Na náměstí bude vysázena nová zeleň, která doplní stávající. „Vrátí se sem také takzvaný morový sloup. Ten tu kdysi stával, pak byl pro mě z nepochopitelných důvodů odstraněn a téměř zničen. Zachovány jsou už jen jeho zbytky, které jsou uloženy v muzeu,“ řekl starosta. Sloup nechá město zrekonstruovat a jeho instalace bude konečnou tečkou za novou úpravou tachovského náměstí.