Bývalý vyhlášený hotel, kterému se v Plané říká „Meďák“, byl donedávna v soukromém vlastnictví. Zahraniční majitel však objekt nevyužíval, památkově chráněný dům postupně chátral a hrozila jeho zkáza. Před časem se ale dostal do majetku města. „Hotel jsme odkoupili, abychom zastavili jeho devastaci,“ uvedla starostka Plané Martina Němečková při loňském krátkodobém otevření chátrajícího objektu pro veřejnost.

A právě pokračující práce uvnitř hotelu mají devastaci zabránit. „Rozpočet na záchranu Černého medvěda je v letošním roce šest a půl milionu korun,“ upřesnila starostka. Nutné je co nejdříve opravit střechu, aby do objektu přestalo zatékat, a provést další zásahy, které by zabránily vlivu počasí na stavbu.

O využití jedné z dominant náměstí zatím nemá radnice jasno. „Především nám šlo o to zabránit chátrání této významné stavby, případné využití se teprve bude hledat,“ uvedla starostka.