Jak Deníku sdělila starostka Hana Floriánová, město obdrželo na opravy dotaci od ministerstva kultury ve výši 240 tisíc korun. „Celkové náklady na tuto etapu jsou ale kolem osmi set tisíc korun a vystačí to zhruba na jednu třetinu střechy,“ uvedla starostka.

Součástí prací budou také opravy krovů, u kterých je třeba zjistit, zda dřevo není napadené. V rámci rekonstrukce se také dostaví komín, který byl nevyužívaný a končil fakticky pod střechou.

Starý špitál byl v posledních letech využívaný jen částečně, byla v něm posilovna, která však byla před časem přestěhována. „V budoucnu by objekt mohl sloužit například potřebám základní umělecké školy, případně místním spolkům. Ale to vše, až bude kompletně opraven,“ doplnila starostka.

Prozatím se pracuje na první etapě oprav, v další části se pak počítá také s výstavbou věžičky, která kdysi střechu domu zdobila. 

Bezdružické parní léto
Parní léto nabídne také jízdu po trati, která se nezačala stavět