Zatímco v letošním roce dospělé osoby a mládež starší 15 let platily v městské hromadné dopravě v okresním městě sedm korun za přepravu, od ledna to bude desetikoruna. Dětem ve věku 6-15 let se jízdenka zdraží pouze o jednu korunu. A vyšší ceny budou také u měsíčních tarifů. „Město každoročně doplácí na provoz městské hromadné dopravy částku kolem 4 milionů korun a tato suma se neustále navyšuje kvůli růstu nákladů dopravce. Tržby z jízdného se pohybují okolo půl milionu korun za rok. Drobnou úpravou ceny jízdného tak chceme dosáhnout alespoň částečné úlevy městskému rozpočtu. Cena jízdného ale i po navýšení zůstává velmi příznivá. Plné jízdné se ze 7 Kč od 1. ledna navyšuje na 10 Kč a zlevněné žákovské jízdné ze 4 Kč na 5 Kč,“ informoval Deník Jan Straka, místostarosta Tachova. „Doufáme, že cestující budou mít pro tuto změnu pochopení a budou MHD nadále využívat,“ dodal.

Obyčejné měsíční jízdné bylo zdraženo o padesátikorunu, od nového roku za něj cestující starší 15 let uhradí 200 korun. Měsíční kupón lze zakoupit u řidiče autobusu, který zajišťuje provoz linky, a použít jej na neomezený počet jízd v měsíci. Neopravňuje k přepravě zavazadel, za která se platí obyčejné jízdné. A dražší je i měsíční zvláštní (dětské) jízdné, které po novu vyjde na stokorunu. Zakoupení tohoto měsíčního kupónu a použití je stejné jako u obyčejných měsíčních jízdenek. Bezplatně mohou MHD nadále využívat děti do 6 let, držitelé ZTP, držitelé průkazu ZTP/P včetně průvodce nebo asistenčního psa, osoby starší 70 let po předložení občanského průkazu a dárci krve – držitelé „Zlaté Jánského plakety" na základě průkazu vydaného Českým červeným křížem.

Ve Stříbře zůstává vše při starém. „Ceny MHD se měnit nebudou,“ informoval Deník Karel Lukeš, místostarosta města Stříbra.