„Současné ceny jízdného byly stanoveny k datu 28. ledna 2001. Je to tedy přesně deset let. Jsou ve výši pět korun pro dospělého a tři koruny pro dítě. Celou dobu se nám výši jízdného dařilo udržet na této úrovni, “ uvedl starosta Tachova Ladislav Macák.

Informace doplnil místostarosta Václav Svoboda. „Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům hrozí, že by město muselo na městskou hromadnou dopravu doplácet nad rámec již schváleného rozpočtu pro tento rok.“

V letošním rozpočtu Tachova je vyčleněna částka ve výši dvou milionů korun, kterou městskou hromadnou dopravu město dotuje a dalších 400 tisíc korun, které platí Plzeňskému kraji za dopravní obslužnost vlaky a autobusy. „Kdybychom jízdné nezvýšili, částka určená na městskou hromadnou dopravu by se musela zvýšit o dalších 300 tisíc korun,“ dodal místostarosta Svoboda.

Zdražení lístků městské hromadné dopravy budou zastupitelé schvalovat na veřejném jednání, které se uskuteční 13. února. Nové jízdné by pak mělo vstoupit v platnost spolu s nejbližší změnou jízdního řádu, která je 4. března tohoto roku.

„V návrhu bude zvýšení jízdného pro dospělého cestujícího na sedm a pro dítě na čtyři koruny,“ uvedl starosta. „Ale i tak budeme mít nejnižší jízdné v celém kraji a odhaduji, že i celé republice,“ domnívá se starosta.

I do budoucna budou mít některé skupiny obyvatel jízdu autobusy městské hromadné dopravy zdarma. Platit nebudou děti do šesti let, držitelé průkazek ZTP a ZTP/P ( ti včetně průvodců a vodících psů), lidé nad osmdesát let a dárci krve, kteří jsou držiteli zlaté plakety doktora Janského.

„Co dneska nezdražuje. Naštěstí MHD moc nevyužívám, takže se mě zdražení příliš nedotkne. Ale je fakt, že v Tachově je jízdné hodně nízké,“ uvedla maminka čekající s kočárkem na příjezd autobusu na zastávce městské hromadné dopravy.