Zrušen bude z důvodu přechodu školní výuky na všech školách na distanční výuku, proto je zaveden prázdninový režim jízdních řádů.