Bylo 28. ledna 1993, kdy vznikla usnesením města a první strážník nastoupil do služby 15. března 1993.
Toho roku nebylo z koho vybírat, protože měla policie jen jednoho zaměstnance, a tak  řídil policii tehdejší starosta Reinhold Wetzler.  Městskou nebo obecní policii může podle zákona řídit starosta, zastupitel obce nebo pověřený strážník.

Za těch dvacet let se ve službě vystřídalo několik strážníků, ale jen čtyři jsou tu od prvopočátku – Josef Novotný, Vladimír Ditrych, Ivan Bolech, Stanislav Beck. Ti obdrží na pondělním zasedání zastupitelstva od starosty Ladislava Macáka ocenění za dlouholetou a řádnou službu městu. Pamětní list a – hodinky se znakem městské policie a společně si posedí. S oceněnými strážníky připravujeme na příští týden rozhovor.

V současné době u městské policie pracuje 14 strážníků a čtyři lidé dohlíží na městský kamerový systém. Službu mají vždy na dvanáctihodinový turnus a slouží minimálně po dvojicích. Do budoucna se uvažuje o možném obsazení  patnáctého strážníka, což ale ještě není schváleno zastupitelstvem.

Budoucnost této služby městu vidí velitel v dobrém světle. „Město Tachov je jen jedno z měst s tak malým počtem obyvatel, které má svoji policii. A ta teď slaví 20 let od svého vzniku. Myslím si, že za ocenění to stojí. Městská policie k veřejnému pořádku zkrátka patří," sdělil Deníku Jaroslav Klíma, velitel Městské policie v Tachově.

„Jsem rád, že strážníci neřeší problematiku jen pokutami. Není to jen o botičkách a přestupcích, strážník řeší problém třeba radou nebo domluvou. A mnohdy to pomůže víc než tisícové pokuty. V městské policii vidím velkou budoucnost, protože je nezbytně nutná třeba na společenských akcích. Ta potřeba tam je a bude," dodal Klíma.
Předání ocenění bude veřejně přístupné občanům na zasedání zastupitelstva.

„Chtěl bych popřát městské policii dobré a rozumné vedení města. Jedno s druhým totiž hodně souvisí," dodal Klíma.

Gabriela Jägerová