Byla to jedna ze zastávek na pravoslavných liturgiích v den tzv. prestolního svátku sv. knížete Rostislava, což je jeden z nejvýznamnějších svátků pravoslavné církve. Metropolitu Kryštofa uvítali věřící před kostelem podle zvyku bochníkem speciálně pro tuto příležitost upečeného chleba a kyticí. Na liturgii se sjeli věřící a kněží nejen z Tachovska, ale také z Chebska, Domažlicka a dalších regionů.