„V letošním roce narozená hříbata posuzuje komise, která pak doporučuje nejlepší zvířata na další kolo, na celostátní výstavu," upřesnil Rédl s tím, že bernartická výstava byla kvalifikačním kolem pro celostátní výstavu pro plemeno český teplokrevník.

V kategorii hříbat malých plemen se stal šampiónem Welshký horský pony Trawel Adonis, hřebeček manželů Petry a Pavla Blažkových ze Štichovic u Kralovic. „Tento hřebeček má již více ocenění, a to nejen z národní výstavy v Hradci Králové, kde se také stal šampiónem hříbat všech sekcí ale i z mezinárodní výstavy v Holandsku," uvedl organizátor.

V této kategorii představila své chovatelské výsledky také Milena Nováková z Málkovic u Pernarce, dále Miluše Vráblíková z Petrovic u Nýrska.

Další kategorií byly chladnokrevní koně. „Zde byl komisí vybrán jako šampión výstavy Norický hřebeček Šípek, po otci 1705 Šumík, chovatelky Jitky Pyškové z Klatov-Lub. Tuto kolekci doplňovali ještě klisnička Majda, Českomoravský Belgik Václava Maršálka z Pečetína u Klatov, klisnička Háša Ladislava Švece z Radostic u Kolince a hřebeček Šohaj manželů Dufkových z Pasečnice u Domažlic," informoval dále Rédl.

Národní výstava teplokrevných se bude konat 6. až 8. září ve Zduchovicích u Příbrami. Šampiónem hřebečků se stal v Bernarticích Gel Beri po 1558 Galandro chovatelky Petry Vrané ze Stráže nad Ohří. Tato chovatelka přivezla ještě dva hřebečky. Po jednom ještě představili své svěřence Jaroslav Rédl z Bernartic, Gabriela Voráčková z Horšic u Přeštic a Miluše Hajšmanová z Třemošné u Plzně.

Mezi klisničkami se stala šampiónkou Panenka po 2705 Vulkán Svatavy Richtrové z Třebčic u Nepomuka. Chovatelka zde představovala ještě klisnu Merapi po stejném otci. Rovněž dvě klisničky představil Jaroslav Rédl, obě po 1449 Caro ZH a po stejném hřebci předvedl Václav Rédl svojí Carmen.