Začátkem května mohli diváci a porota hodnotit festivalové snímky pouze prostřednictvím internetu.

Prvním z oceněných byl František Soukup z Tachova, který za film Bačová získal třetí místo. „Po odstranění drátěných zátarasů v roce 1989, odešli od hranic pohraničníci. Za několik let skončily státní statky, které tam hospodařily. Od roku 2007 v tomto opuštěném, drsném, ale nádherném prostoru, kde se neustále prohání vítr, pase ovce nebojácná žena Helena Žežulková,“ uvedl k filmu tvůrce. Porota hodnotila krátký film pozitivně. „Výborné téma, líbil se mi úvod, který objasnil místo, kde farma je. Ale očekávala jsem větší akcent na skutečnost, že výsostně mužské povolání vykonává žena a jak se s tím vypořádává,“ sdělila za porotu Zuzana Beňušková.

Dalším snímkem byl Dřevěný chléb od Slavomíra Kozáka z Dlouhého Újezdu. Film pojednává také o tradicích a vlastě i dávném folklóru, totiž o práci při stahování dřeva pomocí koní. „Autorovi se podařilo přiblížit divákovi náročnost stahování dřeva pomocí koní a soulad práce zvířete a člověka,“ zhodnotila Beňušková. „Film má dobrou atmosféru. Autentická ukázka při práci v lese,“ dodal Jozef Krnáč. Film obdržel čestné uznání poroty.