Ještě nikdy neměly Michalovy Hory altán na vyhlídce nad obcí. Až do loňského podzimu. Nyní je připraven na nadcházející sezónu a turisté se mají nač těšit. Altán totiž tvoří jakýsi středobod na naučné stezce, která návštěvníky zavede na místa bývalých důlních děl. Nejde o klasickou okružní stezku, ta v Michalových Horách má tři ramena. „Vede po zajímavých výhledech a kolem důlních děl. Svojí trasou lemuje štoly a výsypky. Na trase můžete vidět tři portály štol Ondřej Šlik, Malá Barbora a Michal," přiblížil Josef Ansl z Občanského  sdružení Michalovy Hory.

A právě při budování naučné stezky přišel nápad využít vyvýšené místo na svahu kopce nad obcí k postavení altánu. Ne lecjakého, bytelného, aby vydržel na věky. „Práce na stezce byla prací mravenčí.  V největší míře ji odřel František Marek. Když ji dělal, pojmenovával si sám pro sebe zdejší vyhlídky. Podle manželky a dvou dcer. Dával tam i lavičky. Pak jsme si řekli, že na té nejvyšší vyhlídce by mohl být altán," popsal dále Ansl. František Marek svojí pílí doslova vydupal zpět staré cesty a přetvořil je na stezku.

Altán budil pozornost místních už při samotné výstavbě. Sdružení dostávalo samé pochvalné reakce. „Byli jsme při stavbě tak trochu taková atrakce. Lidé sem chodili a byli nadšení."

Aby z vyhlídky bylo vůbec vidět dolů na Michalovy Hory, museli nadšenci ze sdružení nejprve sehnat povolení a pak prořezat křoví a větvoví stromů. Odměnou je nyní příjemný pohled do údolí potoka, kterému se říká Kosí nebo Kosový, podle různých map. Také altán svítí svou novotou do kraje a je vidět z mnoha míst Michalových Hor i blízkého okolí.

Bytelnost altánku je dána mohutnými trámy i poctivou vyzdívkou v dolní části. „Už při návrhu jsme vycházeli z myšlenky, že v horní části musí být nějaká věžička. Když je věžička, musí být ale také zvon. A protože je dnes se zloději kovů obrovský problém, došli jsme k závěru, že zvon nemůže určitě být kovový. Došlo tedy na kamenný zvon," poukázal Ansl s tím, že jde o umělý kámen a vyroben byl ve spolupráci s umělcem Lukášem Schorným. Ke zvonu patří také symbolika a protože altán je v místech bývalých důlních děl, vyhrál návrh zobrazující Barboru, patronku horníků. A protože jde o protestantskou Barboru, není svatá. Aby si návštěvníci mohli zazvonit, chystá sdružení ještě instalaci mechanického zařízení vydávajícího zvuk zvonu.

Příchozí návštěvníky také upoutají dvě nově instalované informační tabule. Jedna zobrazuje mapku naučné stezky a popisky, ta druhá je určena pro vzkazy. „Případné vzkazy nám prosím nenechávejte na altánu, ale využijte tuto ceduli. Děkujeme," stojí tam psáno. Vyhlídka získala i své nové jméno. Jak jinak, než podle jména muže, který se několik let lopotil na vybudování stezky – Frantova vyhlídka.