Jedním z tradičním stánků Mikulášských trhů byla také nabídka dětí z místní Základní školy, které zde prodávaly vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace a další výrobky. Výtěžek, který prodejem utržily použijí jako příspěvek na studium dívky jménem Muthinu Munywoki z Keni. „Jsme rádi, že dívce můžeme takto pomoci a zajistit jí vzdělání, které je pro ni nesmírně důležité,“ řekla Deníku učitelka Bohuslava Dusíková, která stála před dvanácti lety u zrodu nápadu adopce na dálku dívky z africké země.

S prodejem rukodělných výrobků pomáhali žáci sedmé a osmé třídy. „Moc nás to baví. Výrobky chodíme prodávat třikrát do roka, sem na Mikulášské trhy, na Velikonoční a Historický jarmark,“ řekl za školáky Michal Havránek.